Napaka
  • XML Parsing Error at 1:285. Error 9: Invalid character

Duhovnik 3D

natisni PDF

Share

Otopeli odpadniki bojevnik se poda na nevarno odpravo, da bi reil ne?akinjo pred tropom vampirjev. Duhovnik je post-apokalipti?na akcijska srhljivka, tridimenzionalni, vizualno osupljivi poklon legendarnim akcijskim filmom, v katerih se en ?lovek postavi v bran ?lovetvu, ki ga skua uni?iti plenilska vojska.
Po ve?stoletnem bojevanju je ?lovetvo premagalo ve?ino svojih grozljivih nasprotnikov, vampirskih hord. Pe?ico vampirjev so izgnali v samotne rezervate, ve?ina ljudi pa je nala zavetje za mestnimi obzidji, v katerih vlada Cerkev. Duhovniki, izurjeni v smrtonosne bojevnike med vampirskimi vojnami, zdaj opravljajo hlap?evska dela v skoraj popolni osami. Zaznamovani so s prepoznavnimi tetovaami, ljudje pa se jih izogibajo.
Potem do Duhovnika (Paul Bettany), veterana vojn, prispe vest o vampirskem napadu in ugrabitvi 18-letnega dekleta, ki ivi v samotni postojanki. Vladajo?e monsignorje prosi za dovoljenje, da bi el po talko, svojo ne?akinjo. Ko mu tega ne dovolijo, prelomi svete zaobljube in kljubuje ukazom, saj se odlo?i poiskat dekle, preden jo vampirji zasunjijo. Na kriarskem pohodu se mu pridrui fant ne?akinje, Hicks (Cam Gigandet), mladi erif pu?ave, ki rad hitro pritisne na petelina, in nekdanja bojevnika sve?enica (Maggie Q), ki ima nadzemske bojevnike sposobnosti.

 

 

 

 

A ko prispejo v pu?avsko mesto Jericho, Duhovnik, Hicks in Sve?enica naletijo na prizor popolnega uni?enja, ki ima vse zna?ilnosti vampirskega razdejanja in vse to predstavlja grozljivo novo gronjo.
Scenarij Coryja Goodmana ima korenine tako v sodobnih grafi?nih romanih kot v klasi?nih anrskih filmih. Zgodba se odvija v post-apokalipti?ni pustinji in zdruuje gotsko grozljivko in jedrsko razdejanje z gun fu bojevanjem in tako ustvari svet, ki je v trenutku prepoznaven in hkrati v celoti izviren.
Za?etni navdih za zgodbo prihaja iz 18-delne serije Manwha korejskega umetnika in pisca Mina-Wooja Hyunga, ki prav tako nosi naslov Duhovnik in ki je bila delena samih pohval. Duhovnik je kombinacija zahodnega in azijskega stripovskega sloga, pravi Stuart Levy, eden od producentov filma in zalonik TokyoPop, ki je Duhovnika izdal v ZDA. Ker Mina-Wooja Hyunga film izjemno zanima, je njegovo delo zlahka prenesti na film.
Goodman je zgodovinsko serijo uporabil za odsko?no desko za novo zgodbo, ki se dogaja v post-apokalipti?ni prihodnosti. Levy nadaljuje: Povzel je veliko stvari, ki jih je Min-Woo zastavil v grafi?nem romanu, in na podlagi tega izoblikoval povsem izvirno zamisel. Film izkori?a najbolje, kar ponujata ta dva izjemno nadarjena pripovedovalca: izjemni umetniki slog in paleto Mina-Wooja ter Coryjeve like in zgodbo.To je primer, ko je ena plus ena enako tri.
Reiser Stewart, ki ima ogromno izkuenj na podro?ju vizualnih u?inkov, je v zgodbi poudaril tiste stvari, ki so se mu zdele najpomembneje: Posvetilo se mi je, da gre za zgodbo o rtvovanju, posebej za zgodbo o vojakih, ki se podajo v vojno in se borijo za nekaj, kar je po njihovem mnenju plemenito, vendar jih to po vrnitvi povsem dotol?e. Druba je la naprej brez njih. Namesto da bi se vrnili kot junaki, so drubene piranje. In to se je zgodilo duhovnikom. V ozadju zgodbe je videl mo?no post-vietnamsko analogijo. Duhovniki so ?lovetvu prinesli preobrat. rtvovali so svoje druine in svojo individualnost. e imen nimajo ve?. Za generacijo po njihovi vrnitvi pa svet ni videti ve? tako ?udovit. So se za to borili? Osredoto?il sem se predvsem na to rtvovanje.
Pred snemanjem so filmski ustvarjalci prosili za blagoslov avtorja grafi?nih romanov Mina-Wooja Hyunga. Iz Koreje je pripotoval v Hollywood, da bi se sestal z njimi in si ogledal konceptualno zasnovo. iv?en sem bil, ker nisem vedel, kaj pri?akuje, priznava Stewart. Film se precej razlikuje od grafi?nih romanov. Zgodba se na primer dogaja v prihodnosti, medtem ko se njegova zgodba odvija v razli?nih obdobjih preteklosti.
Vse nas je precej skrbela njegova prva reakcija, pravi Levy. Min-Woo je zelo resen in ?ustven moakar. Ogledal si je vse koncepte in jih takoj doumel. Ker je vedel, da je Scott eden od ustanoviteljev podjetja za posebne u?inke Orphanage, mu je to vlilo samozavest. Vsi zelo spotujemo vse, kar so dosegli in vedel sem, da bo nekdo, kot je Scott, k projektu doprinesel izjemno vizijo.

Pravzaprav sta Min-Woo Hyung in TokyoPop dobila navdih, da sta ustvarila novo serijo grafi?nih romanov, Priest Purgatory. Odkrivali bodo, kako je nastal svet tega filma, pravi Levy. Ogromno vzporednih zgodb bo. Videli bomo vampirske vojne kot tudi Duhovnika in njegove vrstnike v mlajih letih. Videli bomo, zakaj je prilo do vampirskih vojn. No?em preve? izdati, a ljubiteljem grafi?nih romanov bom razkril, da je klju?nega pomena iz izvirnika Domas Porada.

DUHOVNIKOV SVET

Znano je naslednje:
Od nekdaj je bil ?lovek
In od nekdaj so bili vampirji.
Za film Duhovnik sta Cory Goodman in Scott Stewart zasnovala zelo podrobno zgodbo, ki razloi, kako je nam dobro znan, a hkrati povsem tuj svet, postal prizori?e spopada med dvema povsem razli?nimi rasama, ki skuata sobivati. Ljudje in vampirji skozi zgodovino bijejo bitko na ivljenje in smrt, pravi producent Mitchell Peck. Ljudje so obi?ajno zmagovali, a ko viri usahnejo, se obrnejo drug proti drugemu z jedrskim orojem in zdesetkajo planet. ?lovetvo je oslabljeno in vampirji dobijo nekaj prednost.
Soo?eni s srhljivo in o?itno nadnaravno gronjo se ljudje zate?ejo za mestna obzidja, v katerih vlada Duhov?ina. Teokratske sile se na vampirsko gronjo odzovejo tako, da izurijo posebno kasto bojevnikov. Elitni, elegantni in brutalno u?inkoviti, znani so samo kot duhovniki. Duhovniki v filmu niso duhovniki v naem svetu, pravi Stewart. Bolj so podobni vitezom jedijem. So cerkveni vojaki. Izurjeni so v umetnosti pobijanja vampirjev in imajo posebne sposobnosti. Morda se zdi postati bojevniki duhovnik kul, dejansko pa jih iztrgajo druinam in jim prepovedo imeti odnose. Postane nekaken menih.
Duhov?ina jih osebno izbere e v otrotvu in duhovniki ivljenje posvetijo iztrebljanju vampirjev. Njihov bojevniki slog je kombinacija borilnih ve?in realnega sveta in nezemeljskih sposobnosti, ki jim filmski ustvarjalci pravijo osredoto?anje, sposobnost, ki ni toliko nadnaravna, kot je hiper-realna. Duhovniki lahko preseejo omejitve ?lovekih sposobnosti, pravi igralec Paul Bettany, ki igra naslovno vlogo. S pomo?jo molitve lahko upo?asnimo okolje in se hkrati gibamo z enako hitrostjo. Zdi se, da se vse dogaja izjemno hitro, dejansko pa se je okoliki svet upo?asnil.
Producent De Luca izpostavi, da je zamisel o osredoto?anju poklon filmom, kot so Vojna zvezd in Matrica. Nadziranje povezave med umom in telesom je nekako zenovsko in to je ena od anrskih zna?ilnosti. V naem filmu temu pravimo biti v stiku z bojo roko. Gre za obvladovanje fizi?nega prostora, ki posamezniku omogo?a po?eti stvari, ki se zdijo nadnaravne.
Duhovniki so svoje delo opravili z neusmiljeno u?inkovitostjo in skoraj iztrebili vampirsko gronjo. Pe?ica preivelih vampirjev je zaprta v skrbno varovanih rezervatih. Potem pa se morajo duhovniki ponovno vklju?iti v drubo, ki so jo reili. Vojna se je kon?ala nekaj let pred za?etkom filma, a uni?enje je bilo skoraj popolno. Ve?ina sveta se je spremenila v pu?avo. Ve?ina ?loveke populacije e vedno ivi za cerkvenimi mestnimi obzidji. Mesta so totalitarna distopija, razloi Goodman. V tem svetu je duhovnik tisto, kar bi bila zelena baretka ali specialec za tajne operacije v naem svetu. Je baraba od glave do pete, nadarjen in izurjen v umetnosti vampirskega bojevanja. Duhovniki so bitko obrnili ?lovetvu v prid, a ker je vojne konec, so padli skozi razpoke drube.
Ena od ovir, ki stoji na poti njihovi ponovni vklju?itvi v drubo, je bilo v?asih znamenje ?asti za duhovnike. Vsak nosi prepoznavno tetovao na ?elu. Kri zdaj predstavlja vojne grehe, pravi Goodman. Duhovnika to nenehno opozarja na razvalino, kakrna je postal po koncu vojne. To je made, ki ga ni mo? izmiti, je pa tudi znamenje ponosa.
Sovraniki, proti katerim so se borili duhovniki, so druga?ni od tistih iz sodobne fikcije, tako kot so duhovniki druga?ni od duhovnikov naega sveta. Po besedah producenta Michaela De Luce se niso odlo?ili za tradicionalne gotske ali romanti?ne vampirje, ampak so se eleli vrniti k zamisli, da je vampir srhljiv. Nai vampirji so hudobna vrsta, bolj so podobni netopirjem kot ljudem. Imajo vlano, prosojno belo polt, ostre kremplje in ?ekane, precej bolj so podobni Nosferatuju Maxa Schrecka kot Edwardu Cullenu Roberta Pattinsona. Nih?e pri zdravi pameti si ne bi elel poljubiti naih vampirjev, pravi Goodman.
Ta bitja so ivela in se plodila v podzemskih panjih, dokler jih niso pregnali v rezervate. Resni?no mi je bila ve? zamisel, da so iveli v zaveti?ih, ki so spominjala na insekte, dodaja scenarist. So del narave, hkrati pa so nezemeljski. V spomin mi prikli?ejo pokrajine Johna Forda, ki jih imam tako rad, vendar smo jim dali srhljivo lepo ostrino.
Vampirje je oblikoval priznani vizualni umetnik in oblikovalec likov Chet Zar. Ve?inoma so nastali s pomo?jo ra?unalnika, kar je Stewartu omogo?ilo, da z njimi manipulira na nepredvidljive na?ine. Ko smo se znebili prakti?nega, smo jim dovolili, da po?nejo, kar ho?ejo, pravi Stewart. Vampirji tako hlepijo po soncu, to so ?loveku podobna bitja brez o?i. Lahko se gibajo nepredvidljivo in precej hitreje kot ljudje. Vidite lahko celotno skeletno strukturo in ta je precej druga?na od nae. Njihovi proporci so druga?ni od naih. Imajo izjemen sluh in vonj, s katerima nadoknadijo za slepoto.
Legendo o poastih so prav tako priredili za film. Na primer, ljudje, ki jih vampir ugrizne, ne pa ubije, ne postanejo vampirji. Spremenijo se v bledi?ne, e na videz bolne kreature brez las, ki ?ez dan opravljajo vampirska posla, medtem ko vampirji spijo. Duhovnik se najbolj boji, da se bo Lucy spremenila v eno od teh bitij brez due. Zdravila ni in odlo?en je, da jo bo raje ubil, kot da jo doleti takna usoda.
O IGRALCIH
PAUL BETTANY (Duhovnik) je posnel filme Da Vincijeva ifra, Vitezova usoda, ?udoviti um, Po deju, Skrivno ivljenje ?ebel, Srce iz ?rnila, Legija, Turist, Bent, Land Girls, Suicide Club, Gangster No.1, The Reckoning, The Heart of Me, Dogville, Wimbledon, Gospodar in poveljnik, The Heart of Me, The Young Victoria, Creation, Margin Call.
KARL URBAN (?rni klobuk) je posnel filme Gospodar prstanov 2 in 3, Bournova prevalada, Zvezde steze, Black Water, Transit, Heaven, The Price of Milk.
CAM GIGANDET (Hicks) je posnel filme Never Back Down, Cimra, Lahka punca, The Experiment, Pandorum, Nerojen, Somrak, Whos Your Caddy, Mistaken ter serijo The O.C.
CHRISTOPHER PLUMMER (Monsignor Orelas): njegova igralska kariera traja e ve? kot 60 let. Za?el je na radiu in v gledali?u in nastopal tako v anglekem kot v francoskem jeziku. Dobil je dve nagradi tony in bil zanjo nominiran e sedemkrat. Posnel je filme Stage Struck (1958), Mo, ki je hotel postati kralj, Bitka za Anglijo, Waterloo, Padec rimskega imperija, Zvezdne steze VI, 12 opic, Moje pesmi, moje sanje, Prebujena vest, ?udoviti um, Man in the Chair, Rad mora imeti pse, Zaklad pozabljenih, Siriana, Insajder, V viave, 9, My Dog Tulip, The Imaginarium of Doctor Parnassus, The Last Station..
Na televiziji je med drugim nastopil v Pesem ptic trnovk, Hamlet at Elsinore, Nuremberg, Little Moon of Alban
Pred kratkim je izdal biografijo In Spite of Myself.
O REISERJU
SCOTT STEWART je scenarist, reiser, producent in tehnolog. Bil je scenarist in reiser nadnaravnega trilerja Legija. Reiral je glasbene spote in portne dogodke.
Ukvarja se tudi z vizualnimi u?inki in to zelo uspeno. Je soustanovitelj podjetja za vizualne u?inke The Orphanage, v okviru katerega so izdelali posebne u?inke za filme Iron Man, Pirati s Karibov: mrtve?eva skrinja, Pirati s Karibov: na koncu sveta, Mesto greha, Dan po jutrinjem in Hellboy.
Pred tem je delal pri podjetju Industrial Light & Magic Georga Lucasa in ustvaril vizualne u?inke za mnogo uspenic, med drugim Vojna zvezd: epizoda ena, groze?a prikazen in Izgubljeni svet: Jurski park 2.

OBJAVLJEN JE PRVI NAPOVEDNIK FILMSKEGA SPEKTAKLA NEVERJETNI SPIDER-MAN 2!

DF-87424_r

PRIDRUI SE NAM


   

Naa spletna stran uporablja pikotke, ki sluijo boljemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na druabnih omrejih in merjenje obiska strani. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi eleli. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglaate z uporabo pikotkov. Kaj so piškotki? preberite tukaj.

Za nadaljevanje uporabe spletne strani kliknite - Strinjam se -.

EU Cookie