Napaka
  • XML Parsing Error at 1:285. Error 9: Invalid character

Django brez okovov

natisni PDF

Share

djangounchained-00-lDjango brez okovov se dogaja dve leti pred ameriko dravljansko vojno. Oskarjevec Jamie Foxx je Django, suenj, ki ga brutalna preteklost z nekdanjimi lastniki pripelje do sre?anja z v Nem?iji rojenim lovcem na glave dr. Kingom Schultzem (oskarjevec Christoph Waltz).

Schultz sledi morilskim bratom Brittle in samo Django ga lahko pripelje do njegovega plena. Nenavadni Schultz najame Djanga z obljubo, da ga bo osvobodil, ko ujameta Brittlove ive ali mrtve.

Po uspehu Schultz osvobodi Djanga, a moka skleneta, da ne bosta la vsak svojo pot, saj se Schultz odlo?i slediti najbolj iskanim kriminalcem juga z Djangom ob strani. Django izpili klju?ne lovske ve?ine, a pred seboj ima samo en cilj: najti in reiti Broomhildo (Kerry Washington), svojo eno, ki jo je pred mnogimi leti izgubil zaradi trgovanja s sunji.
Iskanja Djanga in Schultza nazadnje pripeljejo do Calvina Candieja (oskarjevski nominiranec Leonardo DiCaprio), lastnika Candylanda, razvpite plantae. Zemlji?e razi?eta pod pretvezo, a vzbudita sum pri Stephenu (oskarjevski nominiranec Samuel L. Jackson), hinemu sunju, ki mu Candie zelo zaupa. Njune poteze so opaene in izdajalska organizacija okoli njiju sklepa obro?. ?e naj bi Django in Schultz pobegnila z Broomhildo, morata izbrati med neodvisnostjo in solidarnostjo, med rtvovanjem in preivetjem.

O SNEMANJU

DJANGO BREZ OKOVOV se je na pot do filmskega platna podal pred ve? kot desetimi leti, ko si je Quentin Tarantino zamislil glavni filmski lik, Djanga. Porodila se mi je zamisel o sunju, ki postane lovec na glave in potem se spravi na nadzornike, ki se skrivajo na plantaah, se spominja Tarantino. Kar pisati sem za?el in Django se mi je predstavil sam od sebe. Na za?etku je bil samo tisto, kar je esti od sedmih okovov na verigi. A dlje ko sem pisal, bolj se mi je razkrival.
?eprav se DJANGO dogaja na jugu pred dravljansko vojno, je Tarantino ugotovil, da bi bilo Djangovo zgodbo najbolje predstaviti kot vestern. Vestern sem si od nekdaj elel posneti. Ve? so mi vse vrste vesterni, a ker so bili pageti vesterni vedno moji najljubi,  se mi je zdelo, da ko bo napo?il dan, ko bom sam posnel enega, bo to v vesolju Sergia Corbuccija.
Za Tarantina so vesterni veli?asten, mojstrski prikaz dobrega in zla. Odkril je, da sta okvir in struktura anra primerna za to zgodbo o mokem, ki se skua vtihotapiti na zloglasno plantao, da bi reil svojo eno. Ne more biti bolj more?e kot v resni?nem ivljenju. Ne more biti bolj nadrealisti?no kot v resni?nem ivljenju. Ne more biti bolj nezasliano kot v resni?nem ivljenju, razlaga Tarantino. Ne moremo si predstavljati bole?ine in trpljenja, ki so ga prestajali ljudje v tej dravi, interpretirati vse to v pageti vesternu je popolno. Realnost se prilega v najve?ja platna, ki si jih pri tej zgodbi lahko zamislite.
Producent Reginald Hudlin se strinja, da je anr nenavaden, a primeren. Spreminjajo?i se moralni ton, tema?ni koti?ki, moralna kompleksnost tako Za pest dolarjev kot Corbuccijevih filmov, vse to je vplivalo na Quentinovo pripoved. Quentin je anr dodobra pretudiral in to ga je navdihnilo, da je pripoved o sunju zdruil v pageti vestern in tako je nastal film, kakrnega e nismo videli.
Kmalu po premieri Neslavnih barab je Tarantino za?el mrzli?no pripravljati scenarij za Djanga brez okovov. Christoph Waltz, ki je za Barabe dobil oskarja, je bil velikokrat prisoten med ustvarjalnim procesom. Scenarij sem bral med samim nastajanjem. Bolj ali manj se je odvijal pred menoj. el sem h Quentinu domov. Posedel me je za mizo in pred menoj poloil scenarij. Potem me je gledal, kako sem ga bral. To je bil ?udovit ritual. Zelo sem bil ganjen, ker mi je dejansko dovolil sodelovati ne le pri genezi scenarija, ampak tudi pri njegovem miselnem procesu. Waltz je ljubitelj pageti vesternov in ve? mu je bila povezanost scenarija z anrom. pageti vesterni so bili v razcvetu ravno v ?asu, ko sem se kot otrok za?el zanimati za filme, konec estdesetih, za?etek sedemdesetih in naprej.
Ime Django ljubitelji pageti vesternov poznajo: ta lik je Franco Nero prvi? upodobil leta 1966 v DJANGU. Nero se je ekipi pridruil in se pojavi tudi v Djangu brez okovov. Za nas v Avstriji je Django zelo priljubljeno ime. Ne nujno Franco Nero, ampak Django. pravi Waltz. Vsak pageti vestern, ki je priel v kino, celo obskurni, je imel v nemki verziji v naslovu besedo Django, ?eprav Djanga v filmu sploh ni bilo. Django je bila klju?na beseda, s katero so definirali anr. ?e je bil v naslovu Django, je lo za pageti vestern.
 Z veseljem sem oivil naslov Django, zaradi pomena, ki ga ima pri pageti vesternih in v tej mitologiji, pravi Tarantino. Hkrati obstaja serija 40 filmov, Djangovih nadaljevanj, ki z Djangom nimajo nobene zveze, ki pa imajo prav tako svoje mesto v zgodovini pageti vesternov. S ponosom povem, da smo nova razli?ica z izvirnim Djangom nepovezanih nadaljevanj. Izvirni Django je bil tako priljubljen, da so si njegovo ime sposojali drugi filmi kot marketinko oroje. Med bolj domiselnimi naslovi so DJANGO, KILL; DJANGO THE AVENGER; VIVA! DJANGO ter BALLAD OF DJANGO. 
Tarantino je scenarij dokon?al 26. aprila 2011 in ga za?el deliti prijateljem in kolegom. Ko se je dan izida vse bolj blial, so se producenti za?eli pripravljati na snemanje. Ko sliite Quentina, ki v svoji hii tipka, vam manjka nekaj mesecev, zato za?nete iskati sodelavce. Pokli?ete koordinatorja kaskaderjev Jeffa Dashnawa, mealca zvoka Marka Ulana in vodjo li?enja Hebo Thorisdottir. Re?ete jim, da je e blizu. Potrudite se, da so vsi na voljo, ker so druina, skupaj smo posneli veliko filmov in radi delamo skupaj, pravi producentka Pilar Savone.
Reakcija na scenarij je bila izjemna. Hudlinu je bil recimo ve? scenarijev edinstven in realen prikaz suenjstva v letih pred dravljansko vojno. Ne smemo pozabiti vsega, kar nas dela najbolje, kot tudi ne vsega, kar nas dela najslabe, pravi. In najboljega v nas ne bomo cenili, dokler ne vidimo in slavimo junatva ljudi, ki so videli zlo in se z njim soo?ili. ?eprav so ti liki izmiljeni, predstavljajo stotine, ?e ne ve?, resni?nih mo in ensk, belih, temnopoltih, ki so se zoperstavili zlu in rekli Ne.
Naslovno vlogo je dobil Jamie Foxx. Scenarij je nanj naredil velik vtis, ker je tako pristno prikazal brutalnost suenjstva. V ivljenju e nisem bral bolj neverjetnega scenarija. Pomislil sem: Le kdo si upa in le kdo tako dobro pozna vse to, da je rekel bobu bob? Scenarij je bil brez vseh olepav. Po Foxxovih besedah je vdanost med Djangom in Broomhildo omogo?ila gledalcu, da je dobil bolj intimen vpogled v ta lika. V tistem ?asu je bila poroka tabu. Lahko so te ubili. Takrat so bile poroke prisiljene tudi spolni odnosi so bili prisiljeni. Najmo?neji rebec se je zdruil z najmo?nejo ?rnko, da sta dobila mo?ne sunje. Nih?e ni hotel, da bi se temnopolti poro?ili. Zato je bilo dejstvo, da je Django poro?en, zame res nekaj posebnega. To ga ene. No?e ukiniti suenjstva. Vse, kar ho?e, je najti ljubezen svojega ivljenja to pa je tako, kot bi iskal iglo v slamnatem svetu. To so bili nevarni ?asi in v?asih imamo ob?utek, da nas ti drijo v ujetnitvu, ?eprav, metafori?no, nismo v okovih.
Kerry Washington je prav tako pritegnila vez med Broomhildo in Djangom.  Pri projektu mi je bilo najbolj ve? to, da v ?asu, ko je bila ve?ina sveta prepri?anega, da ljudje afrikega porekla sploh niso ljudje, gledamo to ljubezensko zgodbo, ki se zgodi med dvema ?lovekoma, ki se imata tako rada v ?asu,  ko jima zakoni niso dovoljevali poroke po lastni volji, ker sploh nista bila svobodna ?loveka. Bila sta lastnina. A ta dva ?loveka najdeta pot, ker je njuna ljubezen tako mo?na in ker sta si predana v zakonu kljub zgodovinskemu kontekstu. To je zares mogo?no.
Washingtonova vidi tudi povezano med DJANGOM in Tarantinovimi ostalimi filmi. Ne boji se nasilja, teme, tema?nih plati due. Mislim, da samo nekdo, ki se ne boji teh stvari, lahko pove zgodbo, ki se dogaja v tem ?asu. Ker je v svojem bistvu to ljubezenska zgodba, pa potrebujete tudi nekoga, ki verjame v ?loveko dobroto, ki verjame v ljubezen in ki verjame v lepoto dejstva, da se lahko oklepamo ljubezenske zgodbe tudi sredi zla, teme in pohlepa. Mislim, da je neverjetno, ker zmore oboje.
Ljubezen, reitev, preobrazba: to je pot.  To je potovanje, ki ga je Quentin napisal za Jamieja in Kerry, pravi producentka Stacey Sher. Broomhildin drugi jezik je bil za Washingtonovo prijetno razvedrilo: U?enje nem?ine mi je bilo dejansko v pomo?, pravi. Ko so mi ponudili vlogo, me je strah hromil, ker sem vedela, da bo vloga ?ustveno zame zelo naporna. Nisem vedela, kako naj se je lotim. Skrbelo me je, kako se bom znala v tem procesu, saj sem vedela, kako surov je njen svet. Zaradi lekcij iz nem?ine sem na Broomhildo sprva lahko gledala manj ?ustveno. Oblikovanje tega dela nje mi je pomagalo, da sem k liku pristopila brez ob?utka, da se bom utopila zaradi alosti.
Leonardo DiCaprio v tem filmu prvi? igra pravega zlikovca, Calvina Candieja. Producentka Sher razkriva: Mislim, da ljudje ne vedo, kako resno je predan delu, ker je zelo tih, zelo skromen in se dri zase. Obenem pa ima zelo rad svoje sodelavce, s katerimi predano i?e resnico.
 Dal mi je vedeti, da ga stvar zanima, Tarantino pravi o DiCapriu.  Trudil sem se, da ne bi bil preve? specifi?en glede lika, nisem ga hotel podrobno opisati, da bi bilo ve? monosti za interpretacijo. V tej vlogi sem si predstavljal starejega igralca. Potem pa je Leo prebral scenarij, bil mu je ve? in za?ela sva se pogovarjati. DiCaprio je dal nekaj pripomb in zasnova lika se je za?ela spreminjati. Za?el sem si predstavljati, koliko laje bi bilo, ?e bi ta lik spremenil v Kaligulo, v cesarja, pravi Tarantino. O?kov o?ka njegovega o?ka je za?el ta posel z bombaem in ga spremenil v dobi?konosnega in njegov o?ka ga je spremenil v e bolj donosnega. On je e ?etrti Candie, ki bo prevzel posel z bombaem in to ga dolgo?asi. Za bomba mu je malo mar, zato se zanima za Mandingo pretepa?e. Vendar je tudi zlovoljen deki princ. Je Ludvik XIV iz Versaillesa. Zato sem se poigral s to idejo, idejo kralja Ludvika XIV, a na jugu. Candyland je zaprta skupnost, ki obsega dobrih 100 kilometrov. Ima kraljevsko mo?, lahko usmrti ljudi ali pa? z njimi po?ne, kar mu je volja.

O IGRALCIH

JAMIE FOXX (Django) je dobil oskarja za vlogo v filmu Ray. Posnel je filme Kako se znebiti svojega efa, Rio, Draga, po?akaj, sem na poti, Prekrokana no? 2, Valentinovo, Dravljan nevarnih namer, Kraljestvo, The soloist, Miami vice, Life support, Sanjske punce, Stranski u?inki, Redemption, Marinec, Resnica o ma?kah in psih, Nevidni bojevnik, Bait, Booty call, The great white hype, Any given Sunday.
Posnel je tudi tiri uspene albume in ima radijsko postajo Foxxhole.
Za?el je na televiziji v oddaji In Living Color.

CHRISTOPH WALTZ (Dr. King Schultz) je dobil oskarja ter nagrade  SAG, BAFTA, zlati globus in zlato palmo za nastop v Neslavnih barabah.
Posnel je e filme Masaker, Trije muketirji, Voda za slone, Zeleni sren, Lapislazuli, Dorian, She, Falling rocks, Ordinary decent criminal, Our gods brother, The Beast, Berlin blues in Angst.

LEONARDO DiCAPRIO (Calvin Candie) je posnel filme J. Edgar, Zlove?i otok, Izvor, Krvavi diamant (nominacija za oskarja),  Nevarna igra, Letalec (nominacija za oskarja), Tolpe New Yorka, Obala, Titanik, Romeo in Julija, Koarkarjev dnevnik, Kaj re Gilberta Grapa (nominacija za oskarja), This boys life, Hitri in mrtvi, Popoln mrk, Marvinova soba, Mo z elezno masko, Zvezdniki, Ujemi me, ?e me lahko, Telo lai, Krona cesta
V okviru njegove produkcijske hie Appian Way so nastali filmi The 11th Hour (sam ga je produciral in napisal scenarij), Zlove?i otok, Letalec, Mar?evske ide, Rde?a kapica, Sirota in Javni sovraniki.
Znan je tudi kot zagrizen okoljevarstvenik, ne samo zaradi filma The 11th Hour. Ima fundacijo The Leonardo DiCaprio Foundation in je v izvrnih odborih organizacij World Wildlife Fund, Natural Resources Defense Council in International Fund for Animal Welfare.

O QUENTINU TARANTINU

V njegovi filmografiji najdemo naslednje naslove: Neslavne barabe, Smrtno varen, Ubila bom bila 1 in 2, Jackie brown, und (oskar in zlati globus za najbolji scenarij, zlata palma v Cannesu za najbolji film), Stekli psi. Reiral je tudi del Mesta greha in segment tirih sob.
Na televiziji je reiral finale pete sezone Na kraju zlo?ina. Kot televizijski reiser je leta 1995 debitiral kot reiser epizode Urgenca.
Bil je izvrni producent filmov: Hostel 1 in 2, Killing Zoe, Daltry Calhoun, Od mraka do zore. Nastopil je v projektih Django brez okovov, Neslavne barabe, Planet terorja, Smrtno varen, Grindhouse, Alias, Vraji Nicky, Girl 6, Od mraka do zore, tiri sobe, Desperado, Destiny Turns on the Radio, All-American Girl (TV serija), Spi z menoj, und, Stekli psi, Zlata dekleta (TV serija). Scenarije je napisal za naslednje projekte: Django brez okovov, Neslavne barabe, Smrtno varen, Grindhouse (del Death Proof), Na kraju zlo?ina (TV serija, dva dela), Ubila bom bila 1 in 2, Jackie Brown, Od mraka do zore, tiri sobe (del The Man From Hollywood), Rojena morilca (zgodba), und, Prava stvar. 

OBJAVLJEN JE PRVI NAPOVEDNIK FILMSKEGA SPEKTAKLA NEVERJETNI SPIDER-MAN 2!

DF-87424_r

PRIDRUI SE NAM


   

Naa spletna stran uporablja pikotke, ki sluijo boljemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na druabnih omrejih in merjenje obiska strani. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi eleli. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglaate z uporabo pikotkov. Kaj so piškotki? preberite tukaj.

Za nadaljevanje uporabe spletne strani kliknite - Strinjam se -.

EU Cookie